Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?
Foto: Bertil Ericsson/TT

Fackveteran befarar fortsatt LO-spricka

Fackveteran befarar fortsatt LO-spricka

Publicerat av Jakob Stenberg

Inför förra avtalsrörelsen spådde Lars-Olof Pettersson, vd på Rådhusgruppen, att det skulle bli svårt att få ihop LO-samordningen. Med facit i hand fick han rätt – samordningen sprack. Nu ett år senare varnar han för att spänningarna finns kvar. ”Det mesta talar för att det inte blir någon LO-samordning”, säger han och flaggar för en turbulent avtalsrörelse.

Efter en kortare paus är det snart dags för avtalsrörelse igen. Den föregående präglades av strejker, lockouter, intensiva diskussioner om konfliktreglerna och en sprucken LO-samordning. Men också av ett märke som höll och en gemensam presskonferens mellan LO och Svenskt Näringsliv mitt under byggstrejken.

Mycket tyder på att de frågetecken som fanns inför förra avtalsrörelsen i mångt och mycket är desamma som inför den kommande: Kommer konkurrenskraften att stärkas? Hur blir det med LO-samordningen? Blir avtalen längre än ett år?

Inför förra avtalsrörelsen intervjuade Arbetsmarknadsnytt Lars-Olof Pettersson, fackveteranen som numera driver Rådhusgruppen. Företaget är specialiserat på hur arbetsmarknaden fungerar. Då spådde Pettersson stora spänningar inom LO och pekade på svårigheterna att få till stånd en samordning. Med facit hand kan det konstateras att Pettersson fick rätt, LO-samordningen sprack.

Ett år senare är samma frågor högaktuella igen.

– Det är stora frågor som står på spel: samordningen, flexpensionen och Industriavtalets fortlevnad. Industrianställda kommer att värna industriavtalet väldigt hårt och övervaka att det upprätthålls. Unionen lär driva pensionsfrågan i en eller annan form och det kommer bli stökigt. Sedan har vi frågan om det blir en LO-samordning eller inte och det mesta talar för att det inte blir någon. Då handlar det om hur 6F kommer att agera, säger Lars-Olof Pettersson.

Istället för att betrakta spelet om LO-samordningen som en intern maktkamp mellan LO-förbund, bedömer Pettersson situationen som att intressen står emot varandra. Utvecklingen beror snarare på strukturer än på individer.

– Om man analysera det utifrån ett marxistiskt perspektiv ser man att det är produktivkrafterna som bestämmer. Med tiden blir det tydligt att produktivkrafterna verkar för att de industrianställda får mer gemensamt, oavsett om man är arbetare, tjänsteman eller akademiker.

– Arbetare inom den konkurrensutsatta industrin har fler gemensamma intressen med andra i samma sektor än de har med arbetare i andra branscher. Samma sak gäller för hemmamarknadssektorerna. Därmed bryter man upp den ganska segregerade fackliga organisationsstrukturen. Det är smärtsamma processer som är på väg och det är svårt att säga vart det leder.

Med andra ord, det lär bli svårt att få till en LO-samordning den här gången. Och kanske även inom en överskådlig framtid.

– Någon på arbetsgivarsidan sa häromåret att IF Metall behöver gå ner i spagat om de ska komma överens med 6F. Så ja, det blir svårt. Att de olika förbunden bygger upp egna, interna institutioner gör att det blir det ännu svårare att få till en samordning.

Vad krävs för att få ihop LO-samordningen?

– Jag vet faktiskt inte. Det skulle vara om man kunde ha löneökningar som kunde tillgodose alla, men det kommer inte hända. Det som sker inom LO är väldigt smärtsamt. Men vad som kommer ut ur det är inte hugget i sten och det här kan påverka krafter i olika riktningar.

Har samordningen spelat ut sin roll?

– Ju längre tiden går, desto svårare blir det att få till en samordning. Det finns idealistiska krafter som vill få till en samordning och det kan lyckas någon enstaka gång, men på sikt tror jag att det kommer att spricka upp. Huruvida Industriavtalet kommer överleva eller inte lär vara uppe för förhandling under den här avtalsrörelsen. Brister det i ansvarstagande gentemot märket finns det ingen anledning för Industriarbetsgivarna att ha ett industriavtal.

Spänningarna inom LO är flera och diskussionen utgår primärt från de stora aktörerna: IF Metall, Kommunal och facken inom 6F. Men hur påverkas andra, mindre förbund inom LO? Lars-Olof Pettersson lyfter fram Handelsanställdas Förbund som ett exempel på nytänkande.

– Där sker en utveckling. Man har kommit in i en normal fålla, utvecklat branschutvecklingsavtal och kommit överens med Svensk Handel på ett sätt som är ganska ovanligt. Där har man verkligen gjort sin hemläxa och det tror jag att båda parter är nöjda med.

Inom kort vet vi om LO-samordningen har lappats ihop eller om sprickan växer ytterligare. Lars-Olof Pettersson befarar att den kommande avtalsrörelsen blir ännu mer turbulent än den föregående.

– Förra hösten hoppades många på en LO-samordning och när den sprack trodde många att det skulle bli kaos. Men det gick att genomföra avtalsrörelsen, den svenska modellen levererade. Nu förutspår vi svåra problem och det finns en risk att det blir ännu mer kaotiskt än sist.

Läs mer:

Ferbe: Konflikterna inom LO inte lösta

”Vi inom 6F har blivit en ny maktfaktor”

 

Jakob Stenberg

Publicerad av Jakob Stenberg den 2016-10-10 - 11:09 #ARBETSMARKNAD #AVTAL16 #AVTALSRöRELSE #LO

Veckans mest lästa / delade

Tungviktarna

på arbetsmarknaden