Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?
Foto: TT

Parterna ger tummen ned för ettåriga avtal

Parterna ger tummen ned för ettåriga avtal

Publicerat av Jakob Stenberg

De allra flesta avtalen i den föregående avtalsrörelsen sträcker sig över ett år. Är det bra eller dåligt? Arbetsmarknadsnytt har kontaktat flera nyckelpersoner för att reda ut frågan.

När den turbulenta avtalsrörelsen nådde sitt slut stod det klart att ettåriga avtal dominerade utfallet. Trots vissa undantag, exempelvis Kommunals treåriga avtal, gäller ettåriga avtal för många löntagare och förberedelser inför ännu en avtalsrörelse.
Men är det bra eller dåligt med korta avtal? Kan det vara viktigt med kortare perioder i en turbulent omvärld? Eller riskerar korta avtal att försvåra för långsiktighet och utveckling av andra områden än bara lönefrågan?

Arbetsmarknadsnytt har kontaktat flera nyckelpersoner inför den kommande avtalsrörelsen för att undersöka hur de ser på ettåriga avtal.

 

FerbeAnders Ferbe, ordförande IF Metall:
”Avtalets längd hänger alltid ihop med avtalets innehåll. Längre avtal är optimalt, då kan man lägga in andra kvalitativa frågor. Med kortare avtal ges inte det utrymmet. Å andra sidan befinner vi oss i en orolig omvärld. Om man då skriver längre avtal måste de ta höjd för osäkra faktorer. Jag hoppas att vi under 2017 kan komma överens om avtal som gynnar en process för att utveckla avtalen”

 

AMN_MAKMats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef Sveriges Byggindustrier:
”På ett personligt plan är korta avtal otroligt jobbigt. Det handlar om tunga processer och en återkommande risk för konflikter. Samtidigt är varje avtalsrörelse en möjlighet till förändring. Det är tveeggat, även om det givetvis är bättre för både samhället och branschen med längre avtal. Gärna kombinerat med en rad arbetsgrupper som, av gemensamt intresse, på allvar kan ta tag i viktiga frågor.”

 

Linder bildMartin Linder, ordförande Unionen:
”Det är svårt att på förhand sia om vi ska vänja oss vid ettåriga avtal. Viktigast är innehållet i avtalen. I den globaliserade värld vi befinner oss i råder stor osäkerhet. Viktigaste är att klarar av att hantera det och får stabil reallöneutveckling.”

 

AMN_5-2Patrik Eidfelt, förhandlingschef Almega:
”Jag hoppas att vi kan teckna längre avtal. Med kortare avtal tenderar det att bli ganska innehållslöst och enbart handla om löneavtal. Vi upplever att det finns en stor efterfrågan bland tjänsteföretagen för längre avtal.”

 

STOCKHOLM 20141122 Jari Visshed valdes till tredje förbundsordförande på Fastighets kongress  Foto: Jessica Gow / TT / Kod 10070 Jari Visshed, tredje förbundsordförande Fastighets:
”Ettårigt är ju jobbigt, det kan jag erkänna.”
Ibland kan man få känslan av att när det blir ettårigt så tar man in vissa grejer i en arbetsgrupp, och så händer det inget?
”Nej, man hinner inte. Det är skönare för en själv åtminstone med längre avtal. Annars flyter det ihop på något sätt med det man driver i avtalsrörelsen, och så ska man komma på yrkanden för nästa år. Det är bättre om det kan skapas något slags tidsutrymme däremellan, där man får ta sig en funderare på vad man ska driva.”

 

AMN_PEWIPer Widolf, förhandlingschef Industriarbetsgivarna:
”Ekonomer säger alltid att framtiden är osäker. Då är ju frågan om vi som parter ska bidra ytterligare till den osäkerheten, eller om vi ska tänka på ett annat sätt? Vi behöver hitta tillbaka till ordningen med längre avtalsperioder.”

 

lenita-granlundLenita Granlund, avtalssekreterare Kommunal:
”Det är svårt att säga, det beror ju inte minst på konjunkturen. Allt talar för att det framöver inte blir jättelånga avtalsperioder. Men jag hoppas att vi tillsammans med arbetsgivarna kan få till längre avtal och skapa bättre förutsättningar för att utveckla avtalen.”

 

AMN_29-1Lars Askelöf, förhandlingschef IKEM:
”Alla vill ju ha längre avtal. Nu har vi kommit i ett läge där facken är ännu mer sugna på långa avtal än vad vi är, med tanke på omvärldsfaktorer. I och med att delar av omvärlden är skakig lär företagen inte vara lika villiga att ha längre avtal.”
Så det behöver inte vara dåligt med ettåriga avtal?
”Det är klart att det är olyckligt med ettåriga avtal, men inte om alternativet är ännu sämre.”

 

lo petterssonsLars-Olof Pettersson, Rådhusgruppen:
”På många sätt kan man säga att det var olyckligt att det blev ett ettårsavtal. Nu går vi på högvarv och ser en jättestark konjunktur för det kommande året. Att i det läget säga att ‘bortom hörnet ser vi problemen’ och ha en avtalsrörelse, är inte alldeles lätt.”

 

Jakob Stenberg  Daniel Mellwing

Jakob Stenberg

Publicerad av Jakob Stenberg den 2016-10-17 - 14:27 #AVTAL16 #AVTALSRöRELSE

Veckans mest lästa / delade

Den svenska modellen

– från 1938 till idag