Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

”Ett arbetsmarknadspolitiskt fiasko”

”Ett arbetsmarknadspolitiskt fiasko”

Publicerat av Stina Bengtsson

Extratjänsterna är ett arbetsmarknadspolitiskt fiasko, säger Svenskt Näringslivs Edward Hamilton. Trots att regeringens utlovade 20 000 tjänster bara har blivit runt 3 000 ska projektet nu utvidgas till att omfatta fler områden.

När socialdemokraterna gick till val år 2014 var det med ett starkt löfte att avveckla det så kallade Fas 3 och utveckla något annat och bättre. Resultatet blev extratjänsterna. En extratjänst innebär att en arbetsgivare kan anställa en person som har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin eller som är nyanländ och få ersättning för det. Kravet på arbetsgivaren är kortfattat att verksamheten är icke-ekonomisk. Hittills har tjänsterna rört välfärdssektorerna, men i och med utökningen kommer även kulturella verksamheter, idrottsföreningar och trossamfund att kunna anlita extratjänster.

För ett år sedan fanns nästan 29 000 personer i Fas 3, som nu håller på att avvecklas. Idag finns därför drygt 7 000 personer kvar. Samtidigt finns det endast drygt 3 000 personer med extratjänster.

– Det är nästan 20 000 personer som ingen riktigt inte vet vad de gör, säger Svenskt Näringslivs arbetsmarknadsexpert Edward Hamilton.

– Extratjänsterna är ett arbetsmarknadspolitiskt fiasko, fortsätter Edward Hamilton. I en högkonjunktur borde vi ha som störst möjlighet att få långtidsarbetslösa i arbete. Men tre år efter regeringsskiftet faller istället sysselsättningen för den kategorin. Och det från en redan låg aktivitetsnivå.

Arbetsmarknadsministern kritisk

Vid en pressträff i början av maj kritiserade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson resultaten. Där påtalade hon att trots att regeringen gjort många arbetsmarknadsinsatser för långtidsarbetslösa, så växer antalet personer utan registrerad sysselsättning lavinartat.

– Detta är ett exempel på en utveckling som är helt oacceptabel, sa hon då.

Renodla åtgärderna

Edward Hamilton menar att lösningen inte är att utvidga extratjänsterna, utan att antalet arbetsmarknadspolitiska åtgärder är för många och måste renodlas.

– Nu är risken att arbetslösa slussas runt mellan olika åtgärder istället för att få jobb, förklarar han.

Dessutom vill Svenskt Näringsliv att bemanningsföretag ska få i uppdrag att matcha företag med arbetssökande. Bemanningsföretagen ska samarbeta med Arbetsförmedlingen, inte minst för att hitta arbetssökande.

– Vi vill att de ska vara matchningsagenter och aktivt söka upp företag som kan matchas med arbetssökande, säger han.

– Dessutom måste det bli mer fokus på enkla jobb, alltså på riktiga jobb och mer fokus på resultat, avslutar Edward Hamilton.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2017-05-31 - 16:30 #ARBETSLöSHET #ARBETSMARKNAD