Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Dystra framtidsutsikter: Handlare spår minskad försäljning

Dystra framtidsutsikter: Handlare spår minskad försäljning

Publicerat av Carl Göransson

Svenska handlare spår en allt svagare försäljningsutveckling. Och dessutom tror varannan butiksinnehavare att antalet medarbetare i handeln som helhet kommer att minska de kommande tre månaderna.

Det visar Svensk Handels framtidsindikator som sjunker från minus 17 i december till minus 20 i januari. Handlarnas syn på branschens lönsamhet är således fortsatt negativ.

– Framtidsindikatorn fortsätter att minska. Handlarna spår en svagare försäljningsutveckling jämfört med samma period förra året. Samtidigt tenderar handlarnas framtidstro att ofta vara låg i januari, säger Jonas Arnberg, chefsekonom på Svensk Handel.

Under förra året minskade handlarnas förväntningar på lönsamheten kraftigt och ligger kvar på låga nivåer. Handlarna fortsätter att brottas med pressade marginaler, kampanjdriven försäljning och prispress på grund av digitaliseringen. Som en konsekvens av detta bedömer omkring hälften av handlarna att antalet medarbetare i branschen kommer att minska under det kommande kvartalet.

– Det är viktigt att företagens konkurrenskraft står i fokus i avtalsrörelsen. Handlarna brottas redan med stigande kostnader och hårt pressad lönsamhet, säger Arnberg.

Framtidsindikatorn är Svensk Handels indikator som mäter framtidstron i handelsbranschen.

Carl Göransson

Publicerad av Carl Göransson den 2016-01-15 - 16:04 #ARBETSMARKNAD

Veckans mest lästa / delade

Myter på

arbetsmarknaden