Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Debattduell: Vad får hamnkonflikten för konsekvenser?

Jonas Ransgård vs. Daniel Bernmar

Vad är orsaken till hamnkonflikten i Göteborg – och vilka konsekvenser får den? Vi bjöd in Jonas Ransgård (M), oppositionsledare i Göteborg, och Daniel Bernmar (V), kommunalråd i Göteborg, till debatt i frågan.

Konflikten måste få ett slut

Från regeringen är det tyst, V och SD vill vrida tillbaka tiden och medlaren har gett upp. Samtidigt flyr rederierna Göteborgs hamn.

Snart kan Göteborg inte längre skryta med att ha Skandinaviens största hamn. Inte heller att staden är ett godsnav för Sveriges import och export. De negativa konsekvenserna av konflikten mellan APMT och Hamnarbetarförbundet börjar bli alltför många:

”Parterna är vid vägs ände och näringslivet blöder. Nu måste konflikten få ett slut.”

Hamnarbetarförbundet strejkar för ett eget kollektivavtal. Detta trots att arbetsgivaren har kollektivavtal med Transportarbetareförbundet. Parterna har inte kunnat närmat sig varandra och medlaren gav upp i somras.

En liten ljusning inträffade när arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) tillsatte en utredning för att se över reglerna för stridsåtgärder. Fem månader senare har vi inte hört ett ord och utredningstiden är satt ända till slutet av maj 2018.

I Göteborgs kommunstyrelse gjorde V och SD gemensam sak och ville att kommunen ska ta tillbaka driften av hamnen. Det kan sammanfattas i ett ord: historielöst. Att kommunen inte fick ordning på tvisterna var tvärtom ett av argumenten för att lägga ut driften på entreprenad.

För att lösa konflikten krävs att frågan om förändringar i strejkrätten skyndsamt förs till riksdagen för beslut. Vi anser att:

  • En proportionalitetsprincip införs för att förhindra att stridsåtgärder vållar motpart och tredje man orimliga kostnader.
  • Införande av en regel med krav på fredsplikt på de arbetsplatser där det redan finns kollektivavtal.

Parterna är vid vägs ände och näringslivet blöder. Nu måste konflikten få ett slut. Det handlar om hela Sveriges ekonomi.

Jonas Ransgård

(M), Oppositionsledare i Göteborg
M oseriösa om Göteborgs hamn

Göteborgs hamn är ett transportnav för industrin i Göteborg och hela Skandinavien. Det är därför avgörande att den också sköts seriöst.

För att lösa hamnkonflikten är det viktigt att förstå orsakerna bakom. Men tvärtom slirar Jonas Ransgård (M) på sanningen. Han pekar ut konflikten mellan APMT och Hamnarbetarförbundet som orsaken till containerterminalens negativa utveckling. Konflikten har haft en påverkan, men det är också så att volymerna har pekat nedåt sedan APMT tog över terminalen 2012 medan arbetsmarknadskonflikten startade först 2016. Det pågår heller ingen strejk i dag. Under 2017 har det genomförts en strejk, i åtta timmar, samt en övertidsblockad. APMT svarade med en lockout som varade mellan den 19 maj till 30 juni som stängde ner terminalen kvällar och nätter, i 371 timmar.

Ransgård hävdar också att Hamnarbetarförbundet ställt krav på att ha ett eget kollektivavtal. Inte heller det är sant. Samtidigt kan det vara så att en arbetsgivare har kollektivavtal med flera fackförbund inom samma avtalsområde. Frågan Ransgård bör ställa sig är snarare: hur kommer det sig att verksamheterna går på högvarv i andra delar av hamnen, även där en majoritet av hamnarbetarna är anslutna till Hamnarbetarförbundet? Varför sticker just containerterminalen ut negativt?

”Att som Ransgård enögt upprepa felaktigheter och vilja försämra fackligt inflytande bidrar inte till att lösa situationen.”

Ransgård påstår också att Vänsterpartiet gjorde ”gemensam sak” med SD i frågan om kommunal drift av hamnen. Vänsterpartiet röstade för att utreda ett förslag om att återkommunalisera containerterminalen som var undertecknat av hundratals göteborgare. Ska vi börja räkna gångerna SD röstat likadant som de borgerliga partierna i Göteborg blir listan betydligt längre.

Göteborgs hamn är ett transportnav för industrin i Göteborg och hela Skandinavien. Därför är det avgörande att verksamheten också sköts seriöst. Att som Ransgård enögt upprepa felaktigheter och vilja försämra fackligt inflytande bidrar inte till att lösa situationen.

Daniel Bernmar

(V), Kommunalråd i Göteborg
Dela den här sidan