Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Debattduell: Missbrukar facken sin makt i småföretagen?

Günther Mårder vs. Martin Linder

De senaste åren har flera debatter blossat upp efter att olika fackförbund satt företag i blockad för att få till kollektivavtal. Vi har frågat företrädare för Unionen och Företagarna om fackförbunden missbrukar sin makt.

Småföretag offras av stridslystna fackförbund

Att svenska småföretagare har lite att sätta emot när fackförbunden blir varse om att de saknar kollektivavtal, ja de agerar med rena ”maffiametoder”, har vi flera fall som bevis för. Två färska exempel är Paus Bagarstuga samt fallet med ett teknikföretag i Dalarna som tvingades in i kollektivavtal – trots att de hade bättre villkor än vad kollektivavtalet erbjöd.

Livsmedelsarbetareförbundet utsatte det lilla familjeägda Paus Bagarstuga i Västerhaninge för en blockad. De placerade ut strejkvakter utanför företagets lokaler, som delade ut felaktig information till förbipasserande och kunder om företagets arbetsvillkor, pensionsinbetalningar och lönenivå till de anställda. Dessutom bjöd de på fika utanför bagarstugan, för att avleda människor från att handla där. I Dalarna ringde facket runt till företagets kunder och försökte att baktala företaget.

”Som det är nu offras småföretag av stridslystna fackförbund som till varje pris vill att det tecknas avtal.”

Det ska vara frivilligt att teckna kollektivavtal, men det är beklagligt att det inte fungerar så i praktiken. Som det är nu offras småföretag av stridslystna fackförbund som till varje pris vill att det tecknas avtal. Företag riskerar att läggas ned och gå i konkurs, eller så tvingas företagaren sälja sin verksamhet, och de anställda kan riskera att förlora sina jobb. Situationen är en tydlig illustration av det ojämna maktförhållandet mellan fackförbund och den enskilde småföretagaren.

Företagarna är inte emot den svenska modellen eller kollektivavtal, men sex av tio småföretagare väljer att inte ha kollektivavtal. Det beror inte på att dessa är oseriösa arbetsgivare, tvärtom, inte sällan har dessa företag bättre villkor än de som finns i kollektivavtalet.

Att de mindre företagen inte har kollektivavtal beror på att arbetsmarknadens parter inte brytt sig om, eller behövt, utveckla sin produkt för dem. Detta är ett ansvar som både fack och arbetsgivarorganisationer delar, eftersom näringslivet i allt större utsträckning utgörs av småföretag.

Situationen är ohållbar, det måste finnas en gräns för när fackens åtgärder är oskäliga och när det handlar om otillbörlig påverkan. Om arbetsmarknadens parter vill att fler småföretag ska ingå kollektivavtal borde de anpassa avtalen till småföretagares villkor.

Günther Mårder

Vd, Företagarna.
Fackförbund viktiga för välmående arbetsmarknad

Låt mig vara tydlig, de första som drabbas när företagen går dåligt är de anställda. Unionen vill att företagen går bra så att våra medlemmar får bra och utvecklande jobb.

Den svenska kollektivavtalsmodellen har en unik kombination av trygghet och omvandling. Den säkerställer att de anställda har bra villkor och bidrar till att skapa likvärdig konkurrens mellan företag.  Det ligger i den svenska modellens DNA att utvecklas. Vårt förbund är alltid öppet för nytänkande för att skapa bra förutsättningar för både anställda och företag.

Jag vänder mig mot bilden att facken skulle motarbeta företagen. Unionen driver bara krav i företagen som medlemmarna står bakom. Vi ställer rimliga krav som är tydligt förankrade och noggrant avvägda. Ansvarsfulla svenska fackförbund har i jämförelse med andra länder lett till få förlorade arbetsdagar på grund av strejk. Unionen tar ansvar och använder bara konfliktåtgärder som en sista utväg.

Sedan nästan 20 år erbjuder ett av Unionens grundarförbund ett medlemskap för egenföretagare, som i dag är en växande medlemsgrupp. Våra undersökningar visar att fyra av tio tjänstemän funderat på att starta eget. Men det finns ett stort hinder – att trygghetssystemen inte fungerar för egenföretagare. Därför jobbar Unionen näringspolitiskt för bättre trygghetssystem.

”Ansvarsfulla svenska fackförbund har i jämförelse med andra länder lett till få förlorade arbetsdagar på grund av strejk.”

Dessutom erbjuder vi egenföretagarmedlemmarna försäkringar, rådgivning och billiga, bra pensionslösningar. Vi arbetar för införandet av personaloptioner för att små företag ska kunna attrahera personal. Vi driver på för regionalpolitik som skapar förutsättningar för företagande på landsbygden. Vi jobbar för att den framväxande plattformsekonomin ska ha vettiga och bra villkor, och inte bli en kapplöpning mot dåliga villkor för de människor som utför själva arbetet.

Så svaret på frågan är: Nej, vi missbrukar inte vår makt i företagen. Vi brukar vårt inflytande för att skapa bra, långsiktiga förhållanden och fler och bättre jobb för anställda och företag.

Martin Linder

Förbundsordförande, Unionen.
Dela den här sidan