Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Debattduell: Hur får vi fler jobb i glesbygden?

Magnus Ek vs. Hanna Lidström

Sverige behöver ökad tillväxt och fler jobb utanför städerna. Frågan är hur det ska ske. Vi bad Magnus Ek, CUF, och Hanna Lidström, Grön Ungdom, att debattera vilka åtgärder som krävs för en mer levande landsbygd.

Vill du ha fler landsbygdsjobb – släpp fram företagen!

Glesbygden är svensk politiks klassiska sorgebarn, baserat på en felaktig bild om att allt utanför Stockholm är glesbygd, och att glesbygden är ett område med arbetslöshet och misär.

Det finns i dag 20 glesbygdskommuner, de flesta i Norrlands inland. De kommunerna har ofta en rik natur, en livaktig besöksnäring och sedan ett antal år en större inflyttning än utflyttning, samtidigt som det finns en oro för hur man ska sörja för en åldrande befolkning. Lands- och glesbygden kan blomstra, men då måste politiken garantera grundläggande samhällsservice och släppa fram landsbygdens potential – småföretagen, besöksnäringen och lantbruket.

”Av dessa är det bara småföretagen som har möjlighet att kraftigt expandera.”

Småföretagen är nämligen avgörande för att driva tillväxten. Ta min hemkommun Valdemarsvik som exempel: förutom småföretagen finns kommunen, ICA och några industriföretag. Av dessa är det bara småföretagen som har möjlighet att kraftigt expandera. Det behöver vi underlätta, dels genom sänkta skatter och arbetsgivaravgifter. Företagande ska vara så enkelt att vem som helst kan bli företagare, att det går att kombinera med en anställning, och att även unga och invandrare blir företagare. Här är Centerpartiets förslag om ingångsföretag, en företagsform där man som enmansföretagare betalar platt skatt och skatteinbetalningar dras automatiskt på företagets transaktioner extremt intressant. Enligt samma princip borde även små och medelstora företag kunna få en enda ingång till myndigheter, för en enklare avrapportering.

Dessutom gäller det att gynna de branscher som redan är viktiga – turismen och de gröna näringarna. Besöksnäringen, som sysselsätter många unga och kvinnor, är redan otroligt viktig men kan utvecklas genom att hitta skattelösningar som är mer tillåtande för delningsekonomin. Lantbrukets värdeskapande roll kommer bara att växa i ett fossilfritt samhälle. Jord- och skogsbruket ska inte bara leverera mat och pappersmassa, utan även drivmedel, kemikalier, textilier och byggmaterial. Det är bra både för miljön och svensk ekonomi. Men då gäller det att vi ger långsiktiga villkor för biobränslen, brukar skogen och inte låter EU sätta avverkningstak, samt ställer om transportsektorn utan att straffa ut avstånd. Här går regeringen åt fel håll på alla områden.

I en landsbygd med starka små industri-, lantbruks- och tjänsteföretag skapas även arbetstillfällen för akademiker och andra typer av entreprenörer, men det allmänna måste säkerställa en grundläggande infrastruktur, skolor, sjukvård, bredband och möjligheter till arbetspendling. Annars riskerar vi att landsbygden främst blir till för grovarbetare och rika pensionärer.

Magnus Ek

Ordförande i Centerpartiets Ungdomsförbund
Landsbygden behöver klimatsatsningar – inte bara skattesänkningar

Landsbygden har stora utmaningar – och stora möjligheter. För att införliva dem behöver landsbygden stora investeringar i klimatåtgärder och infrastruktur. Skattesänkningar ensamma skapar ingen levande landsbygd.

Istället ser vi på många ställen hur klimatinvesteringar är avgörande. Miljöpartiets satsningar blir till laddstationer i Jämtland, biogasanläggningar i Norrbotten och tankställen för biodrivmedel i Östergötland. Investeringar som inte bara sänker utsläpp men som skapar nya jobb när gamla industrier försvinner.

Det finns ett vanligt missförstånd om att klimatpolitik är skadligt för landsbygden. Det grundar sig på två felaktigheter. För det första att landsbygden inte är helt och hållet beroende av ett fungerande och förutsägbart klimat. Såväl lantbrukare som turistnäring och rennäring oroas redan i dag av ändrade vädermönster. Det andra vanliga missförståndet är Sverige och landsbygden kommer att behöva producera mindre. Det är inte sant – när vi fasar ut det fossila finns det större efterfrågan än någonsin av svenskt jordbruk, skogsbruk och industri. Vi har all möjlighet att bli världsledande i allt från energi och kemikalier till innovativ cellulosa. Det innebär fler jobb på landsbygden. I alla fall om Sverige tar ledartröjan och går före – annars kommer vi istället tvingas importera stora mängder bioråvara på sikt. Fega politiker är det största hotet mot landsbygden.

”Det finns ett vanligt missförstånd om att klimatpolitik är skadligt för landsbygden.”

Ek lyfter också fram turismen som en nyckel till jobb på landsbygden. Gott då att regeringen har gjort speciella satsningar på naturguider, för att understödja en växande grön bransch.

För en landsbygd med mångfald krävs gemensamma satsningar och infrastruktur. För att locka olika sorters människor, och erbjuda alla ett bra liv på landsbygden behövs samhällsservice som nära skolor, tillgänglig vård och välfungerande tågtrafik. I det är jag helt enig med Ek. Men det är svårt att se hur han ska ha råd med allt när han samtidigt vill genomföra stora och generella skattesänkningar med tveksam jobbskapande effekt.

Hanna Lidström

Språkrör Grön Ungdom
Dela den här sidan