Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Debattduell: Behöver den svenska modellen omprövas?

Foto: Pressfoton
Göran Greider vs. Mattias Svensson

Den svenska modellen delar opinionen i två läger: en sida som på olika sätt vill förändra den och en sida som vill bevara den med vissa justeringar. Vi frågade Mattias Svensson och Göran Greider om den svenska modellen behöver omprövas. Så här svarar de.

Den svenska modellen måste lova minskande inkomstskillnader

Uttrycket Den svenska modellen har blivit en tom fras och behöver förtöjas både vid jorden och vid himlen.

Det jordiska i den säger detta: Högt omvandlingstryck och social trygghet går hand i hand; det är själva algoritmen i det som borde vara en svensk modell. Generösa socialförsäkringar och en sakta men säkert växande offentlig sektor som befriar stora delar av ekonomin från marknadsmekanismen gör att en känsla skapas hos människor av att samhället självt och inte bara marknaden ger dem ett värde. Då vågar människor vara kreativa. De flesta innovationer görs redan av intraprenörer, företagens fast anställda som slipper att enbart tvingas tänka så egoistiskt som en entreprenör måste göra. Produktiv jämlikhet är principen ­ alltså en fördelningspolitik som både bygger på och möjliggör en ständigt ökad produktivitet.

I dag uppfostras en hel generation företagare till att parasitiskt livnära sig på skattebasen genom att göra vinster på välfärden istället för att skapa nytt och det måste bli ett slut på det. Marknadsmekanismen är avgörande för varje modernt samhälle, ja, men den ska vara som hunden i traditionell jakt: Den går inte utan hundarna, men de bestämmer inte hur många älgar som får skjutas.

Låglönelinjen avvisas därför att den permanentar den segregation som göder klassfördomar och etniska fördomar

Den svenska modellen måste förtöjas vid himlen genom att den utlovar följande: Ständigt minskande inkomstskillnader. Ökad social jämlikhet skapar ett friare, mer status- och prestigelöst samhälle som gynnar anti-auktoritära värderingar. Det måste finnas ett löfte om något bättre för alla svävande i luften för att bekämpa det populistiska missnöje som i dag drar genom världen, från Trump till Åkesson. Låglönelinjen avvisas därför att den permanentar den segregation som göder klassfördomar och etniska fördomar. Den svenska modellen måste utlova ett annat könskontrakt än det gällande.

Den svenska modellen behöver fördjupas och förverkligas, inte omprövas.

Och jag tror inte ens att den är svensk.

Göran Greider

Göran Greider är författare, samhällsdebattör och journalist. Han är chefredaktör för Dala-Demokraten.
Vi har inte råd att vaska talangerna på arbetsmarknaden

Tayyab Shabab är bara den senaste i en lång rad arbetsföra och kompetenta människor med jobb, som Migrationsverket beslutat att utvisa.

Shabab är kodare från Pakistan, som jobbat redan under tiden han tog sin mastersexamen. Men på grund av en felaktig pensionsinbetalning från hans förra arbetsgivare, som korrigerats, ska han utvisas istället för att utveckla företaget där han är nu är anställd.

Sverige har blivit ett land som vaskar talanger. Med en nationalekonomisk term introducerad av Assar Lindbeck kallas de outsiders, alla de som förvisats från arbetsmarknaden på grund av regler som gynnar insiders, de som redan har trygga jobb. Strikta byråkratiska krav på den som kommer från utlandet är ett exempel. Lönekrav som gör att många här i Sverige aldrig får sin första anställning är ett annat.

”Sverige har blivit ett land som vaskar talanger”

För de senare har Sverige försökt det mesta för att skapa sysselsättning vid sidan om den riktiga arbetsmarknaden. Den förra regeringens lotssystem var för generöst med skattepengar och drog till sig skojare. Den nuvarande regeringens traineejobb har helt enkelt inte gått att ordna.

Inte heller hjälps de som hamnat utanför av aldrig så generösa bidrag. Tvärtom. Det paradoxala har ofta konstaterats att östra Tyskland ­ som efter kommunismens fall 1989 skenbart fick de bästa förutsättningarna genom att på generösa villkor integreras med ett rikt Västtyskland ­så här 25 år senare tillhör Östeuropas mest stagnerande områden. Att leva på offentlig välvilja har inte heller ökat tacksamhet och tillit till de som betalar notan. Snarare ökar fientlighet och misstro.

Inget samhälle har i längden råd att vaska människors förmåga att kunna försörja sig själva och bidra till samhället. Det är ett både ekonomiskt och mänskligt slöseri. Fler måste släppas in och bli insiders på arbetsmarknaden. Även om det till en början är till en låg lön ger sådana jobb steget in, från vilket de allra flesta tar sig vidare till mer välbetalda jobb, och lönerna generellt stiger med tillväxten.

Mattias Svensson

Mattias Svensson är frilansskribent och författare. Hans senaste bok heter Miljöpolitik för moderater – och för alla andra (Fores 2015).
Dela den här sidan