Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Debattduell: Arbetsförmedlingen 2020 – nedlagd eller nystartad?

Britta Lejon vs. Patricia Olby Kimondo

Har Arbetsförmedlingen spelat ut sin roll? Vi bad Britta Lejon, Fackförbundet ST, och Patricia Olby Kimondo, Lärarförmedlarna, att dela med sig av sina tankar om Arbetsförmedlingens framtid.

Sverige behöver en sammanhållen statlig arbetsförmedling

I Sverige finns i dag människor med väldigt olika bakgrund, utbildning, erfarenheter och förutsättningar för att få ett jobb. Vår arbetsmarknad ställer höga krav på kompetens och effektivitet. Det gör att Arbetsförmedlingen har ett svårt uppdrag. Det kan ta tid att matcha en arbetsgivare och en arbetssökande. Vägen kan ibland vara krokig innan matchningen har gått i mål. Matchning görs i dag av både Arbetsförmedlingen och privata aktörer. Många arbetsgivare, till exempel Skanska, väljer att kontakta Arbetsförmedlingen direkt för ett urval av lämpliga kandidater.

Samtidigt har Arbetsförmedlingen ett unikt uppdrag att rusta arbetskraften så att människor kan ta de jobb som arbetsgivare erbjuder. Utifrån den enskilde arbetssökandens behov ska Arbetsförmedlingen stötta, stärka och coacha arbetssökande ut i arbetslivet. Det kan handla om arbetsmarknadsutbildning, praktik, coaching, arbetsträning, anställningsstöd, extratjänster med mera. Arbetsförmedlingen får på detta sätt ut många människor i jobb och tar ansvar för den gemensamma arbetsmarknadspolitiken. Det är viktigt att Arbetsförmedlingen fortsätter att ha en stor verktygslåda av insatser och har ett helhetsperspektiv.

”Det vore dumt att slå sönder en verksamhet som visar goda resultat när det gäller den låga arbetslösheten.”

Även det som är bra behöver utvecklas och inom ST ser vi ett behov av att ytterligare stärka verksamheten genom att:

  • Bättre samverkan och fler mötesplatser mellan Arbetsförmedlingen, företag, arbetsgivare och andra aktörer på lokal nivå, till exempel genom lokala kluster och näringslivscentrum.
  • Arbetsförmedlingen bör också få i uppdrag att jobba med ombytessökande och stötta dem som står nära arbetsmarknaden så att de till exempel kan byta bana och karriär mitt i livet.
  • Mer flexibilitet så att arbetsförmedlarna kan specialdesigna insatser utifrån företagens och de arbetssökandes behov. Ge arbetsförmedlarna utrymme att jobba med rådgivning och vägledning.
  • Det behövs också satsningar på bristyrken och kortare spetsutbildningar för dem som behöver komplettera sin kompetens för att vara attraktiva på arbetsmarknaden.

Det vore dumt att slå sönder en verksamhet som visar goda resultat när det gäller den låga arbetslösheten. Sverige har nya utmaningar att ta hand om, dels en stor grupp som inte har utbildning eller erfarenhet av den typ av jobb som finns, dels ett allt mer föränderligt arbetsliv med en snabb teknikutveckling som ställer nya krav. Sverige behöver en sammanhållen statlig arbetsförmedling som kan ta ansvar. Det leder till resultat för individer, företag och samhälle.

Britta Lejon

Ordförande i Fackförbundet ST
Överge tankarna på en expertförmedling

En undersökning av konsultföretaget McKinsey (2015) visar att upp till 45 procent av alla betalda arbetsuppgifter kan komma att automatiseras med teknik som redan finns i dag. Men det finns en intressant twist – fler jobb kommer sannolikt att förändras, snarare än att helt automatiseras. Det kräver att vi förbereder oss för en ny arbetsmarknad. En framtid där människor och maskiner kommer att jobba sida vid sida kräver andra kompetenser än i dag. I större utsträckning kommer djupt mänskliga egenskaper i fokus; att förstå hur människor tänker, resonerar och interagerar.
På dryga 15 år har den teknikdrivna utvecklingen dramatiskt förändrat vårt sätt att leva och tvingar oss att omvärdera allt mer av givna sanningar kring hur världen fungerar. Förändringen går blixtsnabbt. Och påverkar vårt sätt att jobba.

”Trots det visar Arbetsförmedlingen mer handlingsförlamning än handlingsförmåga.”

Det här inser även Arbetsförmedlingen. Jag fick nyligen frågan vad just jag önskar mig av myndigheten i framtiden – om 50 år? Det är svårt att svara på den frågan. Men experterna är överens om att utvecklingstakten är exponentiell. Och redan om tre år, år 2020 kommer en hel generation att ha vuxit upp i en digitaliserad värld.

För att anpassa oss till människors förväntningar på arbetsmarknaden måste mycket bli annorlunda. Det är angeläget att Arbetsförmedlingen gör sin omvärldsanalys, men istället för att blicka mot horisonten behöver man komma nära. För att förstå vilka krav framtidens jobb ställer behövs starka band och täta dialoger med den som skapar jobben. Vi är många som redan vet vilken kompetens vi saknar – och vad jobbsökare behöver. Trots det visar Arbetsförmedlingen mer handlingsförlamning än handlingsförmåga.

I dag mer än någonsin tidigare krävs kreativitet och förmåga att tänka utanför givna ramar. För vem vågar sia om exakt vilken revolution som kommer att ha förändrat världen om ytterligare 15 år? Istället för trevande försök att tänka nytt med uteblivna resultat och till en kostnad av 80 miljarder kronor per år, behöver Arbetsförmedlingen ställa sig samma frågor som alla företag och organisationer med ambitionen att överleva i en värld med dramatisk utvecklingstakt ställer sig. Varför finns vi? Och för vem?

Arbetsförmedlingen behöver bygga en kultur som förflyttar identiteten från expert till den som faciliterar för jobbsökare och jobbskapare. Man måste visa öppenhet för oliktänkande och vilja samarbeta med alla som kan bidra med lösningar. Och vi som behöver jobb eller arbetskraft måste kunna lita på att Arbetsförmedlingen förstår det här. För tillväxt och välfärd står på spel.

Ett land som tagit rollen som facilitator på arbetsmarknaden är Kanada. Där har man delegerat uppdraget runt jobbmatchning till många, ofta små aktörer. Kraven på utförarna är tydliga. Målet är att 75–90 procent av de arbetslösa ska få ett jobb. Annars uteblir finansieringen för utförarna. Visst finns skillnader. Men också lärdomar att inspireras av. Framförallt visar exempel från Kanada att tydliga mål och höga förväntningar på den som har uppdraget att matcha människor i arbete ger resultat.

Framtiden väntar inte. År 2020 behöver vi vara många aktörer som tillsammans faciliterar arbetsmarknaden, och därmed överge tankarna på en expertförmedling om 50 år.

Patricia Olby Kimondo

Vd och grundare av Lärarförmedlarna
Dela den här sidan