Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?
Foto: Markus Schreiber

Bör Sverige inspireras av det tyska exemplet?

Bör Sverige inspireras av det tyska exemplet?

Publicerat av Redaktör

I en ny rapport menar TCO att Sverige inte bör inspireras av de tyska reformerna på arbetsmarknaden. Men dagens utmaningar kräver att man vänder på alla stenar, hävdar andra. ”Jag efterlyser konkreta förslag och det saknas ofta idag”, säger Christofer Fjellner (M).

Traditionellt sett har Sverige haft lägre arbetslöshet och högre sysselsättningsgrad än Tyskland. Idag är verkligheten en annan. Tyskland är inte längre ”Europas sjuka man” och den tyska arbetslösheten är lägre än den svenska och sysselsättningen är på liknande nivåerna i båda länderna. Ofta kopplas omsvängningen till de tyska arbetsmarknadsreformerna som genomfördes 2003-2005, de så kallade Hartz-reformerna. Men en ny rapport av TCO, ”Flawed Role Model? – The economic performance of Germany and Sweden”, ifrågasätter om bilden verkligen stämmer och om Sverige egentligen kan lära något av det tyska exemplet.

Rapportens slutsats är att Sverige inte bör följa det tyska exemplet. Istället, menar TCO, har den tyska arbetsmarknaden i själva verket utvecklats svagare än den svenska under senare decennier. Tyskland har sänkt arbetstiden och delat på jobben.

– De stora skillnaderna är inte de enskilda reformerna, som påminner mycket om de som Sverige också genomförde, utan lönemoderationen i Tyskland. Det har dessutom skapats en låglönemarknad i tjänstesektorn, där folk tjänar väldigt lite, vilket inte finns på samma sätt i Sverige. Effekten av lägre löner är förbättrad konkurrenskraft, men samtidigt lägre disponibel inkomst och lägre konsumtion, sa Göran Zettergren, chefsekonom på TCO, under ett seminarium.

Enligt honom har lönemoderationspolitiken har inte heller skapat några nya jobb och det är därför svårt att hävda att den tyska arbetsmarknadspolitiken skulle kunna fungera som en förebild för Sverige. TCO:s recept är istället att skapa fler och bättre jobb och på det sättet upprätthålla konkurrenskraften.

Bred reformagenda viktigt

Göran Hjelm, forskningschef på Konjunkturinstitutet, anmärkte på att rapporten missar att Sverige har haft en betydligt mer gynnsam demografi än Tyskland. Befolkningen i yrkesaktiv ålder har minskat med två miljoner personer i Tyskland, samtidigt som befolkningen i samma åldersintervall ökat i Sverige. Hjelm lyfte även upp några lärdomar från det tyska exemplet: betydelsen av en bra organisation för arbetsförmedlingen, att en bred reformagenda ger större sannolikhet för effekter, och vikten av enkla och robusta system över tid för arbetstagare och arbetsgivare.

De politiska företrädarna på plats var eniga om att det inte går att kopiera det tyska system rakt av. Irene Wennemo, statssekreterare hos Ylva Johansson (S), menade att Sverige kan inspireras av det tyska lärlingssystemet.

Konkreta förslag behövs

Ulf Kristersson, ekonomisk-politisk talesperson (M), har hävdat att Tysklands Hartz-reformer är våra Rut-reformer och förordat en utvidgning av reformen. Under seminariet betonade Kristersson att de tyska reformerna inte är felfria men att få vill ha det ogenomfört, och att vi kan lära av den tyska arbetsmarknadens förmåga att stå på flera ben samtidigt.

Han fick medhåll av partikollegan Christofer Fjellner, europaparlamentariker, som lyfte fram vikten av att fler unga och nyanlända kommer i arbete.

– Jag tycker att det finns en del att lära av det tyska exemplet. Både Sverige och Tyskland är länder med hög invandring och det påverkar välfärden positivt när de kommer i arbete. Men det räcker inte att säga nej, jag efterlyser konkreta förslag och det saknas ofta idag.
– Att hundratusentals personer står utanför arbetsmarknaden är en monumental utmaning och då måste man vara beredd på att vända på alla stenar. Vi kan inte utesluta att titta på mini-jobs eller RUT- och ROT-jobb. Vi måste kunna göra flera saker på samma gång, sa Fjellner.

 

Jakob Stenberg  Daniel Mellwing

Redaktör

Publicerad av Redaktör den 2015-12-14 - 14:57 #ARBETSMARKNAD

Veckans mest lästa / delade

Vad kostar du egentligen

för din arbetsgivare?