Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?
Foto: TT

Arbetsgivare: HRF-varslet hotar svenska modellen

Arbetsgivare: HRF-varslet hotar svenska modellen

Publicerat av Daniel Mellwing och Jakob Stenberg

Efter strandade förhandlingar väljer Hotell- och restaurangfacket att varsla om strejk. Anledningen är oenighet om löneutrymmet. ”HRF:s krav överstiger det av industrin satta märket och är ett direkt hot mot den svenska modellen”, säger Visitas vd Eva Östling.

Förhandlingarna mellan Visita och Hotell- och restaurangfacket, HRF, kärvar. Avtalet gick ut den 31 mars, och nu har HRF dessutom varslat om stridsåtgärder. Varslet omfattar 19 företag i sex städer och innebär blockad mot nyanställningar, strejk för all personal vid de aktuella företagen och blockad mot inhyrning av personal. Strejken bryter ut den 19 april klockan 06:00. ”Vi måste uppnå jämställda löner och då är en låglönesatsning helt nödvändig”, skriver fackförbundet.

− Nu tvingas vi lägga ett varsel för våra krav på rimliga löneökningar helt i nivå med LO-samordningen, säger Malin Ackholt, förbundsordförande i Hotell- och restaurangfacket, i ett pressmeddelande.

Framför allt är parterna oense om löneutrymmet och hur det ska beräknas.

Industrin har satt märket, 6,5 procent fördelat på tre år. Handeln har följt efter och hållit sig inom märkets kostnadstak. Men nu vill HRF att LO:s lönesatsning på dem som tjänar under 24 000 kronor i månaden ska läggas ovanpå märket, vilket Visita starkt motsätter sig.

– I två decennier har vi haft en ordning på svensk arbetsmarknad som har gett en stabilitet i svensk ekonomi och skapat reallöneökningar. HRF:s krav överstiger det av industrin satta märket och är ett direkt hot mot den svenska modellen. HRF:s varsel är helt enkelt oseriöst. De leker med svensk arbetsmarknad, säger Visitas vd Eva Östling.

Även Visitas förhandlingschef Antje Dedering är kritisk.

– Vi har gått HRF till mötes. Inte minst gäller det omställningstid vid minskad sysselsättningsgrad, det vill säga vid det som facket kallar för hyvling, säger Visitas förhandlingschef Antje Dedering.

Märket är 6,5 procent och inget annat, vilket arbetsgivarna betonat flertalet gånger. På industrins område rymdes den så kallade låglönesatsningen inom det kostnadstak som märket utgör. Ska man ha löneökningar som överstiger märket måste något annat ges upp i motvaluta. HRF tar nu strid för en annan linje.

Även Svenskt Näringsliv riktar hård kritik mot stridsåtgärderna.

– Agerandet är helt oacceptabelt och utgör ett hot mot den svenska lönemodellen. Märket är satt och ska följas av alla parter. Hotell och restaurangfacket är inne på en farlig väg när man försöker dra igång en huggsexa om lönerna. Ytterst hotas svenska jobb och företag, säger Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson.

LO:s styrelse meddelar att de står bakom Hotell- och Restaurangfackets strejkvarsel.

 

Daniel MellwingJakob Stenberg

Publicerad av Daniel Mellwing och Jakob Stenberg den 2017-04-05 - 15:36

Tillsvidare eller tidsbegränsat

– vad är skillnaden?