Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

”Arbetsförmedlingens tajmning inte klockren”

”Arbetsförmedlingens tajmning inte klockren”

Publicerat av Stina Bengtsson

Om ett par veckor beslutar Arbetsförmedlingen om en stor omorganisation, som bland annat ska förändra myndighetens matchningsarbete. Men kritiken mot Arbetsförmedlingen i allmänhet och omorganisationen i synnerhet är stor. Och en riksdagsmajoritet har redan beslutat att matchning inte är något som Arbetsförmedlingen ska jobba med.

Arbetsförmedlingen är inne i en omorganisation. Och om allt går enligt plan kommer myndigheten inom några veckor fatta beslut om det sista steget i en stor förändring – den att dela upp myndighetens arbete i tre ben: där det ena benet är digitaliserat och de andra två fysiska kontor, där det ena har till uppgift att möta arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden och det andra ska möta arbetsgivare.

År 2016 beslutade Arbetsförmedlingen om att genomföra en utredning kring ur myndigheten ska arbeta för att uppnå bättre resultat. Efter en lång utredning som därefter också har följts upp med djupanalyser på vissa områden har myndigheten nu kommit fram till ett förslag. Ännu är det avgörande beslutet inte fattat, men allt talar för det.

– Högst troligt blir det så, säger Patrik Svensson på Arbetsförmedlingens presstjänst.

De tre olika benen ska ha olika uppgifter:

  • Den digitaliserade delen kommer möta både arbetstagare och arbetsgivare. Här handlar det, enligt Arbetsförmedlingen, om att automatisera tjänster och skapa en individualisering för att lättare kunna matcha människor som har nära till arbetsmarknaden in i jobb.
  • Kontoret för arbetssökande, där människor som står långt ifrån arbetsmarknaden ska få mer omfattande hjälp än i den digitaliserade delen, kunna komma på regelbundna möten och liknande.
  • Kontoret för arbetsgivare, som enbart kommer arbeta med kontakter med arbetsgivare.

– Historiskt har vår kontakt med arbetsgivare varit eftersatt, säger Patrik Svensson som menar att nu ska det bli lättare att hitta matchningar när arbetsgivare söker en specifik kompetens.

Krävs andra reformer

Andreas Åström på Almega menar att bemanningsföretag gör bra matchningar redan idag.

Men förslaget får redan kritik från flera håll. Branschorganisationen Almega välkomnar alla förändringar som kan bidra till att stärka matchningen på arbetsmarknaden, men menar att det krävs andra reformer än en omorganisation för att lösa Arbetsförmedlingens problem.

– Almega har föreslagit att Arbetsförmedlingen ska reformeras och bli en mindre organisation som fokuserar på styrning och uppföljning. Själva matchningsjobbet bör överlåtas åt fristående aktörer, säger Almegas näringspolitiska chef Andreas Åström i ett pressmeddelande.

Och han får medhåll från Svenskt Näringslivs arbetsmarknadsexpert Edward Hamilton.

– Arbetsförmedlingen borde istället snegla mot de beslut riksdagen har fattat om att myndigheten inte ska arbeta med matchning, säger han.

Riksdagsmajoritet vill ha andra aktörer

Så sent som i mars 2017 fattade riksdagen beslut om ett så kallat tillkännagivande om att ”hjälpa arbetssökande hitta jobb bör inte längre vara Arbetsförmedlingens uppgift”. En riksdagsmajoritet har alltså uppmanat regeringen att se över hur vissa av Arbetsförmedlingens uppgifter ska kunna läggas över på andra aktörer. Och redan år 2016 tillsatte regeringen en arbetsmarknadsutredning för att bland annat se över Arbetsförmedlingens uppdrag. Men varken riksdagens tillkännagivande eller regeringsutredningen är något som kan läsas in i myndighetens regleringsbrev för 2018. Och utredningen ska vara klar först 2019 – alltså efter nästa riksdagsval, där mycket pekar på att Sverige får en ny regering, som kan komma att ha helt andra åsikter om Arbetsförmedlingens styrning än den nuvarande.

– Det är Arbetsförmedlingen själv som nu fattar beslut om en omorganisation. Tajmningen är inte klockren för den här typen av grandiosa interna projekt när risken eller chansen är stor att de får riva upp beslutet i höst är överhängande, säger Edward Hamilton.

Edward Hamilton menar att Arbetsförmedlingens tajmning är dålig.

Ett misstag att omorganisera

Edward Hamilton menar att oavsett hur regeringens sammansättning ser ut efter valet, så kommer frågan om att ta bort matchningen från Arbetsförmedlingens uppdrag att vara högst aktuellt. Och då, säger han, är det ett misstag att nu omorganisera sig med ett uttalat syfte att förbättra matchningarna.

Och inom Almega finns en klar uppfattning om att andra kan sköta matchningen bättre än Arbetsförmedlingen.

– Själva matchningsjobbet bör överlåtas åt fristående aktörer. Redan idag förmedlar bemanningsföretag en stor del av de nya jobb som tillsätts. Här finns ett stort kunnande kring matchning och arbetsmarknadens behov, säger Andreas Åström.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2018-01-16 - 15:50 #ARBETSFöRMEDLINGEN #POLITIK

Veckans mest lästa / delade

Att sluta på en

arbetsplats