Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?
Foto: TT

”Arbetsförmedlingen griper efter halmstrån”

”Arbetsförmedlingen griper efter halmstrån”

Publicerat av Jakob Stenberg

Arbetsförmedlingen har uppnått fem av sex mål i regleringsbrevet. Men ökningarna är minimala och myndigheten misslyckas med sitt viktigaste mål: att förbättra matchningen mellan arbetssökande och arbetsgivare. Det anser Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv.  

”Det går bra nu”, rappade Petter en gång i tiden, men skulle lika gärna kunna vara rubriken på Arbetsförmedlingens årsredovisning för det gångna året. Rapporten lyfter fram att vid årets slut hade 94 000 fler personer ett jobb att gå till jämfört med 2016, sysselsättningsgraden ökade och arbetslösheten låg på 6,7 procent. Dessutom går åtta av tio nya jobb till utrikes födda, enligt rapporten.

Myndigheten medger att det återstår flera utmaningar, men är ändå nöjd med sitt arbete under 2018 och skriver i rapporten att ”vi uppfyller fem av de sex målen i regleringsbrevet – det är etablering av nyanlända, ungdomsarbetslöshet, övergångar till studier, långtidsarbetslösa och personer med funktionsnedsättning”.

I december rapporterade Sveriges Radio att Arbetsförmedlingen var på väg att misslyckas med att nå flera av målen.

– Vi kommer inte nå alla mål, men vi är på rätt väg och vi arbetar ju också med att utveckla vår verksamhet så att vi ska nå målen, sa Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen, till Sveriges Radio.

Nu är bilden betydligt positivare från Arbetsförmedlingens sida. I Gefle Dagblad skriver Mikael Hvinlund, kommunikationsdirektör Arbetsförmedlingen, att ”mycket arbete återstår för att förbättra arbetsförmedlarnas dagliga arbete så att arbetssökande och arbetsgivare kan dra nytta av förnyelsearbetet. Men vi ser också att vi har förbättrat våra resultat och nådde fem av sex verksamhetsmål förra året”.

Men Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv, anser att myndigheten inte bör klappa sig själv på ryggen alltför mycket.

– Att fem av sex mål har uppnåtts blir en slogan som de använder medialt, och det där låter ju ganska bra. Att resultatet blivit bättre i vissa av dessa insatser det givetvis bra. Men om man går ner på detaljnivå och bedömer resultat för resultat så tyder det på att det är ganska marginella förändringar. Myndighetsledningen griper efter halmstrån, säger Edward Hamilton.

Han kritiserar hur målen är formulerade och att det bara har stått att antalet skulle ”öka”, utan att specificera med hur mycket. Regeringen verkar vara inne på samma linje och har i årets regleringsbrev adderat att det inte bara ska öka, utan öka väsentligt.  I brevet står det att ”andelen personer som lämnar etableringsuppdraget för arbete eller studier ska öka väsentligt jämfört med föregående år, särskilt bland kvinnor”.

Edward Hamilton anser att myndigheten har fallerat när det gäller det viktigaste uppdraget.

– När det gäller att förbättra matchningen mellan arbetssökande och arbetsgivare har Arbetsförmedlingen misslyckats totalt. Där finns fortfarande väldigt mycket mer att önska, säger Edward Hamilton.

Jakob Stenberg

Publicerad av Jakob Stenberg den 2018-03-09 - 09:04 #ARBETSFöRMEDLINGEN