Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Almega: Dela Arbetsförmedlingen i två delar

Almega: Dela Arbetsförmedlingen i två delar

Publicerat av Redaktör

Missnöjet mot Arbetsförmedlingen är utbrett och en utredning håller på att ta fram förslag på reformer. Men redan nu presenterar Almega reformförslag för att vända på utvecklingen. ”Kostnadseffektiviteten måste öka och staten ska bara betala för de arbetsmarknadsinsatser som fungerar”, säger Li Jansson, arbetsmarknadsekonom på Almega.

Arbetsförmedlingens roll har diskuterats flitigt under de senaste åren, i takt med att kritik mot myndighetens effektivitet riktats från flera håll. För tillfället utreds Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitiken av Cecilia Fahlberg, tidigare ordförande för Unionen.

Allmänhetens förtroende för Arbetsförmedlingen är lågt och en rad riksdagspartier har fört fram krav på att verksamheten ska läggs ned. ”Lägg ner myndigheten och öppna upp för flera moderna aktörer som är skickliga på att få människor att finna varandra”, skrev krönikören Sofia Nerbrand igår.

För att utveckla matchningen och arbetsförmedlingen har Almega tagit fram en proposition med tänkbara riksdagsbeslut, ”En resultatstyrd Arbetsförmedling för stärkt kompetensförsörjning”. Arbetsgivarorganisationen föreslår inte att myndigheten ska läggas ned, däremot konstateras att reformbehovet är omfattande.

– Kostnadseffektiviteten måste öka och staten ska bara betala för de arbetsmarknadsinsatser som fungerar, sade Li Jansson, arbetsmarknadsekonom på Almega, när rapporten presenterades.

Arbetsförmedlingen har gått från ett generöst till ett dyrt system, en utveckling som befaras förvärras ytterligare om reformer uteblir.

– Sju av tio nyanlända är fortsatt arbetslösa efter två år, betonade Li Jansson.

Almega föreslår även att den nuvarande Arbetsförmedlingen delas upp i två delar: en med myndighetsutövning och resultatuppföljning, och en fristående organisation där egen regi placeras.

Om förslagen genomförs kommer resultatet bli en mindre Arbetsförmedling, som är effektivare och mer resultatstyrd, enligt Almega.

Utredaren Cecilia Fahlberg lyfte fram att rapporten var intressant och ambitiös. Uppdraget att utreda Arbetsförmedlingen och arbetsmarknaden är brett. Senast 31 januari 2019 ska utredningens resultat redovisas och redan i vinter kommer ett delbetänkande. Vilka slutsatserna blir återstår att se, men Cecilia Fahlberg lyfte fram att de reformer kring resultatstyrning som införts i Australien är något som utredningen tittar närmare på. Det australiensiska exemplet lyfts ofta fram som en modell att inspireras av. I slutet av 1990-talet genomförde Australien en rad reformer där fler privata och ideella aktörer fick möjlighet att bedriva arbetsförmedling. Förra året besökte arbetsmarknadsminister Ylva Johansson landet för att lära sig mer om modellen Down under.

Tjänsteföretagen på plats under rapportpresentationen underströk problematiken med Arbetsförmedlingens svåra och ofta orättvisa uppdrag.

– Vi upplever att proaktiviteten saknas. Vi skulle önska ett bättre partnerskap, att vi inte behöver jaga Arbetsförmedlingen utan att de kontaktar oss, sade Kaj Holmgren, HR-chef på ISS Sverige.

Liberalerna är ett av de riksdagspartier som riktat starkast kritik mot Arbetsförmedlingens arbete.

– Nöjdheten är väldigt låg för Arbetsförmedlingen. Jag träffar företagare som sågar Arbetsförmedlingen, jag träffar arbetslösa som är besvikna, och jag träffar kommunföreträdare som är frustrerade, sade Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson Liberalerna.

Resultatet måste få större betydelse.

– Det är inte en liten frikopplad fråga, utan väldigt viktig för hela samhället. Arbetsförmedlingen måste lyssna på de kompletterande aktörernas erfarenhet. Att det här fungerar är avgörande för att inte skapa en ny underklass i Sverige.

 

Almegas förslag i korthet

  • Att dagens Arbetsförmedling delas i två, där myndighetsutövning och resultatuppföljning utgör en del och egen regi placeras i en fristående organisation.
  • Att egen regi, företag och andra aktörer konkurrensutsätts på lika villkor.
  • Att resultatersättningen skärps så staten enbart betalar för arbetsmarknadsinsatser som ger resultat.
  • Att arbetssökande själv väljer mellan olika kvalitetssäkrade utförare.
  • Att staten fortsätter ha ansvaret för all arbetsmarknadspolitik.

Redaktör

Publicerad av Redaktör den 2017-03-16 - 10:03 #ARBETSMARKNAD

Veckans mest lästa / delade

Tillsvidare eller tidsbegränsat

– vad är skillnaden?