Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?
Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Alliansen presenterar ny anställningsform

Alliansen presenterar ny anställningsform

Publicerat av Daniel Mellwing

Den ökande tudelningen på arbetsmarknaden är Sveriges stora problem i dag, betonade Alliansens ledare under en pressträff i dag. Därför presenterade de en reform som kallas inträdesjobb.

Gapet mellan de som har jobb och de som inte har det måste minska. Något måste göras åt den ökande tudelningen, betonade Anna Kinberg Batra, partiledare Moderaterna, under en pressträff i dag i samband med att Alliansen presenterade en ny anställningsform – inträdesjobb.

– Arbetsmarknaden är fortsatt god för de som har jobb, men nyanlända och personer som saknar gymnasieutbildning har stora problem. Det här är ett samhällsproblem som kräver gemensamma reformer, sade hon.

Det behövs 100 000 nya jobb till utrikes födda för att sysselsättningen ska vara lika hög för utrikes födda som för inrikes födda, menade Alliansföreträdarna.

– Fler behöver gå från bidrag till jobb, sade Anna Kinberg Batra.

Förslaget om inträdesjobb riktar sig till nyanlända, under de fem första åren i Sverige, och unga under 23 år utan fullgjord gymnasieutbildning. Anställningen får has i max tre år.

Dessutom innebär förslaget att dessa personer ska kunna anställas till 70 procent av rådande ingångslön, upp till ett tak om 21 000 kronor per månad, påpekade Annie Lööf, Centerpartiets partiledare. Även arbetsgivaravgiften slopas. Tanken är att omkring 30 procent av arbetstiden ska gå till att lära sig på jobbet eller utbildning.

– Det här innebär att det blir billigare för företag att satsa på en oprövad person. Fler måste få in en fot, sade hon.

Jan Björklund, Liberalernas partiledare, betonade att det handlar om en anställning utan onödigt krångel. Vidare menade han att det här är ett sätt att sätta press på parterna att komma med lösningar.

– Det mest önskvärda är att parterna löser detta, men hittills har det gått trögt. Nu har de ett år på sig innan vi tillträder, sade han.

Politiker ska hålla sig borta från lönebildningen om det inte finns starka skäl att bryta in, vilket det nu finns, menade han.

– Det är ett permanent utanförskap för många människor som står på spel, sade han.

På kort sikt kan förslaget ge 25-40 000 jobb, enligt Björklund.

– Men det är också en samhällsekonomiskt stor vinst, sade han.

Läs mer:

Lösning för enkla jobb på gång
Ökat tryck för fler enkla jobb
Allt mer akut att få nyanlända i jobb
”Höga trösklar stänger ute människor”

Daniel Mellwing

Publicerad av Daniel Mellwing den 2017-08-15 - 12:02 #ARBETSMARKNAD

Veckans mest lästa / delade

Arbetsfred

eller konflikt?