Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?
Foto: Ingvar Karmhed/SvD/TT

6F kräver minst 3,2 procent i löneökningar

6F kräver minst 3,2 procent i löneökningar

Publicerat av Jakob Stenberg

Mellan 3 och 3,5 procent i löneökningar. Det kräver de fem fackförbunden inom 6F inför avtalsrörelsen. Men från arbetsgivarhåll beskrivs kraven som orealistiska och verklighetsfrånvända.

Tidigare har facken inom industrin lagt fram krav om löneökningar på 2,8 procent i ettårsavtal.

Men redan innan LO-samordningen brakade samman hade fem förbund börjat organisera sig i en ny konstellation. De kallar sig för 6F och består av Byggnads, Elektrikerna, Målarna, Seko och Fastighetsanställdas förbund. Nu har de förhandlat fram gemensamma avtalskrav mot arbetsgivarna. Och kravet är tydligt: löneökningar med minst 3,2 procent över tolv månader och lönerna för medlemmarna höjs med minst 800 kronor. Dessutom vill 6F genomföra en låglönesatsning för att minska löneklyftorna mellan kvinnor och män.

– Svensk ekonomi går bra, riktigt bra. Det är glädjande att det svenska näringslivet går så bra, men vinstandelen har ökat på bekostnad av löneandelen. Nu är det våra medlemmars tur att få större del av kakan, sa Johan Lindholm, ordförande i Byggnads.

Företrädarna för 6F menade att industrins märke inte längre gäller, i och med att LO-samordningen har spruckit.

– Vi känner oss inte bundna av något märke, sa Jonas Wallin, ordförande för Svenska Elektrikerförbundet.

Från arbetsgivarhåll betonas att kraven från 6F är orealistiska. ”6F spelar rysk roulette med svenska företag när de väljer att frångå praxis”, menar Sveriges Byggindustrier. Elektriska Installatörsorganisationen EIO menar att agerandet är oroande och oansvarigt.

Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv, beskriver kraven som än mer verklighetsfrämmande än de från facken inom industrin.

– Sverige har högre arbetskraftskostnader än konkurrentländerna, och företagen blir alltmer konkurrensutsatta från utlandet också i de branscher där förbund som Byggnads och Elektrikerförbundet med flera verkar, säger Peter Jeppsson i en kommentar.

Han menar att kraven visar på bristande förståelse för den konkurrenssituation som råder för många svenska företag, inte minst inom exportsektorn.

– Det är inte förvånande men allvarligt för tilltron till den lönebildningsmodell som i huvudsak har fungerat väl i ett par decennier. Det är nu viktigare än någonsin att ledande aktörer på arbetsmarknaden visar sitt stöd för Industriavtalet och industrins normerande roll, säger Peter Jeppsson.

Arbetsgivarna inom industrin har tidigare förordat löneökningar på under en procent per år.

 

 

6F-förbundens krav:

  • Löneökningar för medlemmarna med minst 800 kronor, med ett lägsta utrymme om 3,2 procent.
  • Löneökningar som ökar rättvisan och jämställdheten på svensk arbetsmarknad.
  • Satsning på de lägst avlönade.
  • Satsning på att minska löneklyftorna mellan kvinnor och män.
  • Ökat skydd för arbetstagarnas integritet.
  • Begränsa visstidsanställningarna och de osäkra anställningsformerna.

 

Jakob Stenberg

Publicerad av Jakob Stenberg den 2015-12-16 - 14:40 #AVTAL16

Veckans mest lästa / delade

Att sluta på en

arbetsplats